7Host Việt Nam – Nhà cung cấp Cloud Hosting – VPS – Email – Domain

7Host Việt Nam

7Host được thành lập với mục tiêu thay đổi quan điểm nhìn nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp Hosting (Hosting Provider) tại Việt Nam. Chúng tôi suy nghĩ ra những điều khác biệt để cũng cố niềm tin và giữ khách hàng sử dụng lâu dài. Với chiến lược lấy con người làm gốc chúng tôi tin rằng mọi mục tiêu đặt ra đều sẽ thành công.

Công việc của chúng tôi

STTMô tả công việc
1Làm việc với các phòng ban liên quan, lắng nghe và ghi nhận ý kiến của tất cả thành viên trong công ty để xây dựng bản thiết kế
2Hoàn thiện bản thiết kế với mã nguồn WordPress, sử dụng một số công nghệ mới để tăng tốc tối đa trang web, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng