Bicon Implant System

Về Bicon Việt Nam

Bicon vào Việt Nam đầu năm 2019, Là chi nhánh của Bicon Dental Implants, Hoa Kỳ, tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối và tổ chức đào tạo cấy ghép hệ thống Bicon implant. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý bác sĩ trong việc sử dụng hệ thống Bicon để đem lại niềm vui và nụ cười trọn vẹn cho quý thân chủ của mình.

Công việc của chúng tôi

STTMô tả công việc
1Tư vấn khách hàng về bố cục, giao diện cho phiên bản Việt của hệ thống Bicon Việt Nam
2Thiết kế và triển khai trang web
3Tích hợp một số tính năng của hệ thống Bicon toàn cầu vào trang web