Breathe Again – Help frontliners bring back life!

Dự án Breathe Again

Vào thời điểm đầu của đại dịch COVID-19, rất nhiều bệnh viện ở nước ta bị thiếu trang thiết bị. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã xây dựng quỹ từ thiện mang tên “Breathe Again” nhằm kêu gọi các cá nhân tổ chức quyên góp để mua máy thở hỗ trợ điều trị COVID.

Biết đến 7Host Việt Nam thông qua một số doanh nghiệp trong hiệp hội đã từng cộng tác với 7Host như EZLand… Hiệp hội đã mời chúng tôi đồng hành cùng dự án với vai trò thiết kế website và cung cấp dịch vụ hosting.

Công việc của chúng tôi

STTMô tả công việc
1Xây dựng trang web theo yêu cầu và thiết kế của cơ quan chủ quản dự án
2Quản trị nội dung, duy trì hosting và nâng cấp định kỳ