1. Tổng quan

Quy trình này xác định cách thức chúng tôi (7HOST) sẽ thực hiện việc bảo hành và sản phẩm phần mềm nói chung, mỗi phần mềm có thể có quy trình chi tiết cho riêng nó.

Bảo hành là việc thực hiện đảm bảo hoạt động của hệ thống bao gồm các công việc sau:

 • Khắc phục các sự cố kỹ thuật do bản thân phần mềm.
 • Nâng cấp phần mềm.
 • Bảo trì là việc tiếp tục thực hiện các công việc trên sau khi hết thời gian bảo hành. khi đó chúng tôi sẽ thu phí bảo trì như bảng giá bảo trì kèm theo.

2. Phạm vi bảo hành, bảo trì

Bao gồm việc sửa lỗi phần mềm do chúng tôi xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, phần mềm hệ thống khác, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi do môi trường, vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

Trong trường hợp yêu cầu bảo hành/bảo trì bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài dịch vụ bảo trì (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm), chủ đầu tư phải có trách nhiệm thanh toán chi phí bổ sung. Chi phí này sẽ được 7HOST thông báo cho chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc.

3. Quy trình

3.1. Bảo hành chủ động

 • Rà soát, thu thập thông tin bảo hành: Người có trách nhiệm của 7HOST sẽ theo dõi và rà soát định kỳ hàng tháng các lỗi (nếu có trên hệ thống), nếu phát hiện lỗi hệ thống hoặc khi chúng tôi phát hành phiên bản phần mềm mới 7HOST sẽ gửi thông báo bảo hành đến chủ đầu tư.
 • Hai bên phối hợp thời gian và lên phương án xử lý việc bảo hành.
 • 7HOST bàn giao lại hệ thống cho chủ đầu tư sau khi thực hiện xong công việc bảo hành.

3.2 Bảo hành bị động:

 • Chủ đầu tư gửi yêu cầu bảo hành đến 7HOST khi phát hiện sự cố hoặc lỗi hệ thống.
 • 7HOST thu thập thông tin và lên phương án xử lý trả lời chủ đầu tư trong vòng 24h nếu là yêu cầu khắc phục sự cố.
 • 7HOST tiến hành xử lý hệ thống sau khi được chủ đầu tư chấp nhận phương án.
 • 7HOST bàn giao lại hệ thống cho chủ đầu tư sau khi thực hiện xong công việc bảo hành.

4. Thời hạn bảo hành, bảo trì

 • Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ khi triển khai hệ thống cho khách hàng, hoặc theo gói sử dụng.
 • Thời hạn bảo trì: Không hạn chế, dựa trên phí bảo trì mà chủ đầu tư đóng hàng năm.

5. Chi Phí Bảo Trì

Chi phí bảo trì các phần mềm kể từ sau khi hết thời hạn bảo hành là: 20% giá trị hợp đồng/năm hoặc tùy theo từng gói phần mềm cụ thể có thể có bảng giá riêng.