RIT Solution – Unleash the full potential of RFID in Retail

RIT Solution

RIT Solution là một công ty khởi nghiệp của người Việt tại đất nước Canada. Lĩnh vực kinh doanh của RIT Solution là cung cấp cho các công ty trong ngành bán lẻ và hậu cần các giải pháp theo dõi, quản lý dựa trên công nghệ RFID

Công việc của chúng tôi

STTMô tả công việc
1Phân tích, thiết kế và triển khai trang web với giao diện hiện đại, phù hợp với chủ đề IoT và chuyển đổi số
2Tích hợp các ứng dụng liên quan đến nền tảng ứng dụng của công ty vào trang web