Xuân’s home – Đưa bạn trở về nhà

Về Xuân’s home

Xuân’s home là một dự án khởi nghiệp xanh. Mục tiêu chính của Xuân’s Home là đưa các sản phẩm gia dụng được làm bằng vật liệu gần gũi với thiên nhiên đến người dùng.

Công việc của chúng tôi

STTMô tả công việc
1Tư vấn giúp khách hàng lên ý tưởng, màu sắc logo
2Tư vấn giao diện, bố cục trang web phù hợp với logo và mục đích của doanh nghiệp cũng như sở thích của chủ sở hữu
3Hiện thực trang web, bàn giao mã nguồn và hướng dẫn quản trị
4Bảo trì định kỳ